Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „AMG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekt pt. Wdrożenie innowacji procesowej pozwalającej na dostosowanie

modelu działalności do warunków pandemii oraz wzrost odporności tego typu kryzysy, w

ramach działania 6.2 Wsparcie MSP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej, która polega na stworzeniu nowego kanału

sprzedaży i projektowania oferowanych produktów, a także warunków pozwalających na efektywną

pracę zdalną. Nowy proces wpłynie pozytywnie na zmianę modelu funkcjonowania przedsiębiorstwa,

który będzie lepiej dopasowany do warunków pandemii (m.in. braku spotkań bezpośrednich i

ograniczenia skomplikowanych zleceń), a także uodporni biznes na podobne kryzysy w przyszłości.

Projekt pozwoli osiągnąć m.in. następujące rezultaty:

- Pozwoli stworzyć nowy kanał sprzedaży i sposób projektowania produktów, co przełoży się

na dywersyfikację zamówień,

- Zapewni zdolność do zaoferowania możliwości pracy zdalnej znacząco większej liczbie

pracowników.

Wartość projektu: 256 300,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 202 168,00 PLN

PPH AMG Sp. z o. o holds a "Certificate of Management Quality Systems ISO 9001:2015 and 14001:2015" which includes "Container production, steel bins and other steel construction".
Our company first recieved this certificate in May of 2000. The organization which gave us this certification was "Lloyd's Register Quality Assurance Limited".  Our company also holds a certificate and the authority to weld using DNV (Det Norske Veritas) for the production of containers for particular use on offshore platforms.