PPH AMG Sp. z o.o. posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 obejmujący „Produkcję kontenerów, pojemników metalowych i konstrukcji stalowych”.
Po raz pierwszy certyfikat został nadany przedsiębiorstwu w maju 2000 roku. Jednostką certyfikującą był Lloyd’s Register Quality Assurance Limited. Przedsiębiorstwo posiada także certyfikat oraz uprawnienia nadane spawaczom przez DNV (Det Norske Veritas) do produkcji kontenerów na platformy wiertnicze typu Offshore.

Praca dla profesjonalistów i nie tylko

AMG z siedzibą w Lęborku oferuje stanowiska pracy dla spawaczy.
więcej informacji"