PPH AMG Sp. z o.o. posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 obejmujący Produkcję kontenerów, pojemników metalowych i konstrukcji stalowych.
Po raz pierwszy certyfikat został nadany przedsiębiorstwu w maju 2000 roku. Jednostką certyfikującą był Lloyd’s Register Quality Assurance Limited. Firma posiada uprawnienia dopuszczające do produkcji zbiorników na paliwo płynne, które zostały nadane przez SP Sverige Proxnings & Forsknings- Institut (Szwedzki Instytut Testów i Badań). Przedsiębiorstwo posiada także certyfikat oraz uprawnienia nadane spawaczom przez DNV (Det Norske Veritas) do produkcji kontenerów na platformy wiertnicze typu Offshore. 

Praca dla profesjonalistów i nie tylko

AMG z siedzibą w Lęborku oferuje stanowiska pracy dla spawaczy.
więcej informacji"