Transformacja procesu produkcyjnego firmy PPH AMG sp. z o.o. w kierunku Przemysłu 4.0

Cele projektu:
Celem projektu jest wdrożenie w kluczowym obszarze produkcyjnym (proces spawania) przedsiębiorstwa AMG działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji. Najważniejsze rezultaty to:
  1. automatyzacja i integracja zrobotyzowanych stanowisk spawania poprzez cyfrowy system łączący w sobie elementy sterowania, monitorowania, nadzoru, kontroli i archiwizowania zmiennych procesowych i okołoprocesowych związanych ze spawaniem zrobotyzowanym,
  2. zastąpienie człowieka w ciężkiej pracy spawacza w uciążliwym i szkodliwym środowisku,
  3. zwiększenie wydajność produkcji,
  4. zwiększenie jakości wyrobów,
  5. obniżenie kosztów działalności produkcyjnej (ograniczenie pracy ręcznej przy spawaniu, mniejsze zużycie materiałów dodatkowych oraz mniejsza liczba błędów).

Realizacja projektu istotnie podniesie stopień automatyzacji i robotyzacji w obszarze produkcyjnym oraz istotnie wpłynie na poprawę warunków pracy i zwiększenia bezpieczeństwa pracowników.

Planowane efekty projektu:
Wskaźniki produktu:
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 szt.;
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1 szt.;
3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw – 1 216 836.00 PLN

Wskaźniki rezultatu:
1. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych – 1 szt.;
2. Liczba technologii Przemysłu 4.0 wykorzystana w projekcie – 2 szt.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 1 813 266.00 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 1 474 200.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
Kwota dofinansowania (wysokość grantu): 596 430.00 PLN. 

* Własność intelektualna firmy PPH AMG Sp. z o.o. Kopiowanie, drukowanie, powielanie bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.