Crane Containers

Area of use: Adapted  and intended for the lifting by crane.

Special options:

  • differend dimensions
  • special versions
  • special painting
* Własność intelektualna firmy PPH AMG Sp. z o.o. Kopiowanie, drukowanie, powielanie bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.